Over KVLV

KVLV, beweging en organisatie

Een beweging met 115.000 leden, een beweging gedragen door meer dan 14.000 bestuursleden, dat is KVLV. In heel Vlaanderen zijn we aanwezig. De verscheidenheid van leden, leeftijden, beroepen, opleidingsniveau en vorming, gezinssituatie en maatschappelijke betrokkenheid maakt KVLV tot een unieke beweging waarin vrouwen elkaar vinden over alle verschillen heen. De bestuursleden zijn de dragers van de beweging, het zijn de plaatselijke motoren die het bewegingsleven mogelijk maken. Zij worden ondersteund en geïnspireerd door beroepskrachten om samen beweging uit te bouwen. KVLV Nationaal

Lid Worden?

Voordelen:

  • Maandelijks gratis het ledenblad Vrouwen met vaart
  • Korting op de aankoop van KVLV-boeken
  • Korting op KVLV-cursussen en vorming
  • Korting op KVLV-reizen
  • Kortingbonnen in Vrouwen met vaart voor evenementen, beurzen, aankopen, …
  • Kans om deel uit te maken van een sociaal netwerk in je woonomgeving
  • Kans om deel te nemen aan de meer dan 50.000 activiteiten die jaarlijks in heel Vlaanderen georganiseerd worden
  • Een verzekering voor jou en je gezinsleden tijdens alle KVLV-activiteiten.

Stichting in Ardooie

Foto KVLV Ardooie uit 1934
In de algemene vergadering van de Belgische Boerenbond te Antwerpen in 1907 kwam de stichting van afzonderlijke boerinnengilden ter sprake. De grote promotor ervan was Mgr Luytgaerens, algemeen proost. In de algemene vergadering in de Melkerij te Ardooie in het voorjaar van 1908 kwam deze zaak voor het eerst aan de dagorde. Als gevolg hiervan nodigde E.H. Bucquoye, proost van de gilde, een aantal boerinnen en boerendochters uit in het lokaal op 10 mei 1908. Meer dan 150 aanwezigen vulden de zaal. Meester Mariscau hield er een voordracht over het nut van een boerinnenbond. Burgemeester Vanden Bussche en de proost spraken eveneens de aanwezigen toe en de boerinnenbond was gesticht. In hetzelfde jaar nog hield de boerinnengilde haar eerste vergadering. Juffrouw Vanhaverbeke, landbouwlerares, sprak er over de zondagse kost van de landbouwers. De boerinnenbond heeft in de beginjaren regelmatig vergaderd. Voordrachten hadden er plaats over kippen- en varkensteelt, het opfokken van kalveren, het onderhouden van een moestuin, het bereiden van spijzen en het verfraaien van de landelijke woningen. De boerinnengilde van Ardooie was voor 1914 de eerste bond die te Ardooie huisvrouwen en meisjes in beroepsverband verenigde. Middenstands- en arbeidersvrouwen zijn pas na 1918 aan een vereniging beginnen te denken. Niettemin kende de boerinnenbond na enkele jaren van bloei een zware inzinking. De eerste proost E.H. Bucquoye vond immers dat de vrouw beter bij de haard paste dan in een vergaderzaal. Na de oorlog 1914-1918 moest de boerinnenbond van Ardooie dan ook geheel opnieuw worden gesticht. Dit werd dan ook verwezenlijkt in 1924-1925 door E.H. August Vandevelde. Bron: “Geschiedenis van de Parochiale Boerengilde van Ardooie (1893-1969)” door L. Van Acker

Van Boerinnenbond tot KVLV van Ardooie

Foto KVLV Ardooie uit 1949
Van uit de hoofdzetel in Leuven werd er na de Boerengilde, de Boerinnenbond gesticht, in 1919. De boerinnenbond (of gilde) bestond uit een proost, die aanvankelijk het secretariaatswerk op de riek nam, een voorzitster en enkele bestuursleden (allen onbezoldigden) die de boerinnen op de verschillende wijken van de parochie, ronselden om lid te worden en naar de bijeenkomsten te komen. Tot dan was de boer de bedrijfsleider, alle beslissingen aangaaande het bedrijf werden door hem genomen. De vrouw en boerin was er enkel voor de Kinderen, de Keuken en de Kerk (de 3 K’s). Maar onder impuls van de lessen en cursussen die gegeven werden voor de boerin, kon zij haar opgedane kennis toepassen op het bedrijf en zo de volwaardige medebedrijfleidster naast haar man worden. De emancipatie van de vrouw en boerin liet zich duidelijk voelen. Zo werd het eerste maandblad “De Boerin” later “Bij de Haard” en “Eigenaard” tot heden “Vrouwen met Vaart”. Zo werd ook in 1971 de Boerinnenbond oMgedoopt tot KVLV. Katholiek Vormings werk van Landelijke Vouwen, die nu elke vrouw van het dorp wil bereiken, door een brede waaier van activiteiten aan te bieden, op gebied van kunst en cultuur, sport, reizen, kook- en naailessen, en zo ook interessante lectuur in het maandblad “Vrouwen met Vaart” aan te bieden. De boeren- en tuindersvrouwen krijgen bij de AGRA werking de kans met lessen en cursussen kennis op te doen om mee te zijn met de snelle evolutie van hun bedrijf. Je ziet wat was bij de stichting van de Boerinnenbond in 1912 blijft ook bij KVLV in 2012 het welzijn van de boeren- en tuindersvrouwen voorrang geven. Met dank aan Mevr. Liesbeth Dewitte-Demeyere voor het schrijven van deze tekst.
De gilde anno 1950